Khổ Qua Đông Đá 500g

Mã:A1-6526/M1-2513 - 4A*

instock

Nguồn :Thai Lan

Mô tả:

SKU_6526

 

M1/A1 – Bitter Melon Whole 500g

Khổ Qua Đông Đá 500g

Bevroren Bittere Meloen Heel 500g

3.63