Bamboo Tree Bánh Hỏi 340g ( BBD 14.04.2024)

Mã:L1-2224 A12-1

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_A1-L1-2216
Bamboo Tree Fine Rice Vermicelli 340g
Bamboo Tree Bánh Hỏi 340g
Bamboo Tree Fijne Rijstvermicelli 340g

1.29

Out of stock