Double Panda Đậu Đen Xanh Lòng 400g

Mã:L1-2622 D12-02

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2622
Double Panda Black Bean 400g / Dau Den Xanh Long
Double Panda Đậu Đen Xanh Lòng 400g
Double Panda Zwarte Boon 400g / Dau Den Xanh Long

2.29

Out of stock