BNC – Mực Ống Nhỏ 2kg

Mã:BNC-11026

outofstock

Nguồn :India

Mô tả:

SKU_11026

BNC – Squid Whole Loligo Duvauceli / Muc Ong Nho 2 kg

BNC – Mực Ống Nhỏ 2kg

BNC – Inktvis Hele Loligo Duvauceli 2Kg

14.17

Out of stock