Buddha Longkou Miến Tàu 250gr

Mã:SL-22002 A11

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU _ SL-22002 A11

Buddha Longkou Vermicelli 250gr

Buddha Longkou Miến Tàu 250gr

Boeddha Longkou Vermicelli 250gr

1.29

Out of stock