Thịt Ốc Bươu 500g

Mã:M1-3704/A1-DV3050 3B*

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_M1-3704
Apple Snail Meat / Thit Oc Buu 500g
Thịt Ốc Bươu 500g
Appellakken Vlees / Thit Oc Buu 500g

4.81

Out of stock