BUDDHA Trân Châu Trắng To 400g

Mã:SL-7032-17262 B10-1

instock

Nguồn :Thai Lan

Mô tả:

SKU_S1-7032-17262 B10-1

BUDDHA Tapioca Pearls 400g/ Tran Chau Trang To

BUDDHA Trân Châu Trắng To 400g

BUDDHA Tapioca Parels 400g/ Tran Chau Trang To

3.83