Sả Băm Nhỏ Đông Đá 250g

Mã:A1 DV0518-1/M1 675 6B*

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_M1 675

Frozen Lemongrass Chopped 250g

Sả Băm Nhỏ Đông Đá 250g

Bevroren Citroengras Gehakt 250g

1.99