Chả Cá 500g

Mã:NL-11502 2A

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

Noted: use microwave or steam before eating / Lam nong bang lo vi song hoac noi hap truoc khi su dung.

 

SKU_NL-11502

Fish Paste/ Cha Ca 500g

Chả Cá 500g

Vispasta / Cha Ca 500g

14.45