M1 – Chả Giò Chay 20 Cái 500g

Mã:M1-6742 2C

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_M1-6742 2C
M1 – Vegetarian Loempia 20 pcs 500g / Cha Gio Chay
M1 – Chả Giò Chay 20 Cái 500g
M1 – Vegetarische Loempia 20 stuks 500g / Cha Gio Chay

6.79