CP – Chè Thái Sầu Riêng Tươi Giao Hàng Ngày 09/10/11 Tháng 11

Mã:CP_013

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

  • The taste could be better with 100ml full cream milk
  • SKU_CP_013
CP – Thai Sweet Soup/ Che Thai Sau Rieng
CP – Chè Thái Sầu Riêng
CP – Thaise Zoete Soep/ Che Thai Sau Rieng

8.99

Out of stock