CP – Hủ Tiếu Trộn Khô NHẬN HÀNG ngày 11/12/13 Tháng 4

Mã:CP_005

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

Ingredients: Pork, Pork Liver, Pork Heart, Shrimp, Quail Egg, Vegetables

SKU_CP_005

CP – Vietnamese Dried Noodle/ Hu Tieu Tron Kho

CP – Hủ Tiếu Trộn Khô

CP – Vietnamese Gedroogde Noedel/ Hu Tieu Tron Kho

10.99

Out of stock