CR – Chân Cua Hoàng Đế 2.5kg Nhận Hàng Ngày 15/16/17 Tháng 4

Mã:11742

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11742
CR – Frozen King Crab Legs 2.5 Kg/ Chan Cua Hoang De Dong Lanh
CR – Chân Cua Hoàng Đế 2.5kg
CR – Bevroren Koning krabben Poten 2,5 kg / Chan Cua Hoang De Dong Lanh

170.00

Out of stock