L1 – Double Panda Măng Trúc Quân Tử 300g

Mã:L1-4610 E10

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-4610 E10
L1 – Double Panda Bamboo Shoot Mang Truc Quan Tu 300g
L1 – Double Panda Măng Trúc Quân Tử  300g
L1 – Double Panda Bamboe-scheut Mang Truc Quan Tu 300g

4.85