Đậu Xanh Tách Vỏ 500g

Mã:T1-500 E6-1

instock

Nguồn :Thailand

Mô tả:

SKU_T1-500 E6-1
 Peeled Split Mung Bean / Dau Xanh Boc Vo 500g
 Đậu Xanh Tách Vỏ 500g
 Gepelde Gespleten Mungboon / Dau Xanh Boc Vo 500g

2.65