DOUBLE LOTUS Bánh Tráng Mè Đen 400g

Mã:L1-2025 E9-2

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2025
DOUBLE LOTUS Rice Paper Black Sesame 400g
DOUBLE LOTUS Bánh Tráng Mè Đen 400g
DOUBLE LOTUS Rijstpapier Zwarte Sesam 400g

2.69