R – FARMER Bánh Phở Sợi Lớn 5mm (L) 30 x 400g 1 Thùng

Mã:L1-2125-1-2

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-2125 A6-1
DOUBLE PANDA Rice Noodle Banh Pho 5mm (L) 30 x 400g 1 box
DOUBLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn 5mm (L) 30 x 400g 1 thung
DOUBLE PANDA Rijststick 400g 5mm (L) 30 x 400g 1 doos

44.10

Out of stock