Trà Xanh Thái Nguyên 500g

Mã:T1-11443/L1-9038 D5-1

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_T1-11443/L1-9038 D5-1
Thai Nguyen Leaf Tea / Tra Xanh Thai Nguyen 500g
Trà Xanh Thái Nguyên 500g
Thaise Nguyen-blad Thee / Tra Xanh Thai Nguyen 500g

9.99