L1 – Double Panda Măng Nứa Tươi Xé 1kg

Mã:4607

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_4607
L1 – Bamboo Shoot Strips Double Panda 1kg
L1 – Double Panda Măng Nứa Tươi Xé 1kg
L1 – Double Panda Vers Versnipperde Bamboescheuten 1kg

4.54