FRN – Cà Pháo Dầm Ớt 370g

Mã:L1-5001 B5-2

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_5001
FRN – Eggplant In Chilli Sauce Ca Phao Dam Ot 370g
FRN – Cà Pháo Dầm Ớt 370g
FRN – Aubergine In Chilisaus 370g

4.59