L1 – THP Trà Xanh Không Độ 500ml

Mã:L1 -9411/T1-0150 C8-3

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_11790
L1 – THP Green Tea Drink 500ml / Tra Xanh Khong Do
L1 – THP Trà Xanh Không Độ 500ml
L1 – THP Groene Theedrank 500 ml / Tra Xanh Khong Do

2.43