THP Green Tea Drink 500ml / Tra Xanh Khong Do (BBD 03/04/2024)

Sku: L1 -9411/T1-0150 E11-01-1

instock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_11790
L1 – THP Green Tea Drink 500ml / Tra Xanh Khong Do
L1 – THP Trà Xanh Không Độ 500ml
L1 – THP Groene Theedrank 500 ml / Tra Xanh Khong Do

1.70