M1 – Cá Lóc Cắt Khúc 500g

Mã:M1-2400 3A*

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11297

M1 – Mudfish Steak/Ca Loc Cat Khuc 500g

M1 – Cá Lóc Cắt Khúc 500g

M1 – Mudfish Steak/Ca Loc Cat Khuc 500g

12.55