M1 – NGOC LIEN Mắm Tôm Bắc 255g

Mã:M1 - 22208

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_M1 – 22208
M1 – NGOC LIEN Shrimp Paste/ Mam Tom Bac 255g
M1 – NGOC LIEN Mắm Tôm Bắc 255g
M1 – NGOC LIEN Garnalenpasta/ Mam Tom Bac 255g

3.59