M1 – Ốc Móng Tay 1kg

Mã:11624

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU-11624

Sản phẩm này là tươi – không phải đông lạnh. Nó nằm trong menu Frozen vì nó chỉ có thể được giao khi đơn hàng của bạn có thực phẩm đông lạnh để đảm bảo sản phẩm vẫn còn tươi khi nhận.

M1 – Pod Razor Shell/ Oc Mong Tay Tuoi 1 Kg

M1 – Ốc Móng Tay 1kg

M1 – Pod Razor Shell / Oc Mong Tay Tuoi 1 Kg

12.49

Out of stock