MAGGI Nước Tương (nắp màu vàng) 700 ml

Mã:L1-3506 F3-2

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_L1-3506
MAGGI Soya Sauce (Yellow cap) 700ml
MAGGI Nắp Vàng 700ml
MAGGI Soya Saus ( Geel Dop) 700ml

4.55