Mắm Tôm Bắc 200g

Mã:T2-11717 B9-01

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_T2-11717-2-1 18B
Shrimp Paste/ Mam Tom Bac 200g
Mắm Tôm Bắc 200g
Garnalenpasta/ Mam Tom Bac 200g

3.99