Măng Cây 454g

Mã:SL-3531-13251 E8-3

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_S1-3531-13251 E8-3

Bamboo Shoot In Brine (Tips) 454g / Măng Cây

Măng Cây 454g

Bamboescheuten In Pekel (tips) 454g / Măng Cây

3.73