Măng Rừng Khô Tây Bắc 500g

Mã:T2-4609-1

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_T1
Dried Bamboo/ Mang Rung Kho Tay Bac 500g
Măng Rừng Khô Tây Bắc 500g
Gedroogde Bamboe/ Mang Rung Kho Tay Bac 500g

14.05