L1 – Măng thái lát 540g

Mã:4629

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_4629

Bamboo shoot sliced 540g

Măng thái lát 540g

Bamboo shoot gesneden 540g

2.05

Out of stock