Mít Đông Lạnh 500g

Mã:M1-2512 6D*

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_M1-2512 6D*

Frozen Jackfruit / Mit Dong Lanh 500g

Mít Đông Lạnh 500g

Bevroren Jackfruit / Mit Dong Lanh 500g

5.50