MTRS – Sầu Riêng 3.65kg

Mã:11084-1

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

MTRS – Whole Durian Big/Sau Rieng 3.652kg

MTRS – Sầu Riêng 3.652kg

MTRS – Hele Durian Grote/Sau Rieng 3.652kg

 

82.59

Out of stock