NL- Chả Bò Thì Là 500g

Mã:NL -11375 2C

outofstock

Nguồn :France

Mô tả:

SKU_11375
NL-Vietnamese Beef Sausage With Herb/ Gio Bo Thi La 500g
NL- Giò Bò Thì Là 500g
NL-Vietnamese Runderworst Met Kruid / Gio Bo Thi La 500g

14.86

Out of stock