NL – Mi Trộn Khô NHẬN HÀNG THU 4/ THU 5/ THU 6 ngày 18/19/20 Tháng 3

Mã:11330-1

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

Ingredients: Pork, Pork Liver, Pork Heart, Shrimp, Quail Egg, Vegetables

SKU_11330-1

NL – Vietnamese Dried Noodle/ Mi Tron Kho

NL – Mi Trộn Khô

NL – Vietnamese Gedroogde Noedel/ Mi Tron Kho

11.99

Out of stock