PANTAI Mắm Nêm Thái 345ml

Mã:A1-5381-1 B6-2

instock

Nguồn :Việt Nam

Mô tả:

SKU_A1-5381-1 B6-2

PANTAI Anchovy Fish Sauce / Mam Nem Thai 345ml
PANTAI Mắm Nêm Thái 345ml
PANTAI Ansjovis Saus / Mam Nem Thai 345ml

5.59