Patê Cot Den Hai Phong/ Pate Việt Nam 150g

Mã:T2-11892 F0

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_T2 -11892-F1
Patê  Cot Den Hai Phong 150g / Pate VietNam 150g
Patê Việt Nam 150g
Patê Cot Den Hai Phong 150g / Paté VietNam 150g

6.85