Trân Châu Trắng To 375g

Mã:HS-16157 B10-1

instock

Nguồn :Thai Lan

Mô tả:

SKU_HS-16157

Tapioca Pearls 375g/ Tran Chau Trang To

Trân Châu Trắng To 375g

Tapioca Parels 375g/ Tran Chau Trang To

2.16