Vannamei Shrimp 71/90 Tôm Không Đầu Có Vỏ

Mã:M-478 3C* 3D*

instock

Nguồn :Việt Nam

Mô tả:

SKU_M-478 3C* 3D*
Vannamei Shrimp 71/90 Headless Shellon 1 kg / Tom Khong Dau Co Vo
Vannamei Shrimp 71/90 Tôm Không Đầu Có Vỏ
Vannamei Garnalen 71/90 Shellon zonder kop 1 kg / Tom Khong Dau Co Vo

13.99