R – FARMER Rijststick 400g 3mm (M) 34 x 400g 1 doos

Sku: L1-2125-1-1-1

outofstock

Origin: Viet Nam

Beschrijving:

SKU_L1-2113
DOUBLE PANDA Rice Noodle Banh Pho 3mm (M) 34 x 400g 1 box
DOUBLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn 3mm (M) 34 x 400g 1 thung
DOUBLE PANDA Rijststick 400g 3mm (M) 34 x 400g 1 doos

46.70

Uitverkocht