R – FARMER Rijststick 400g 5mm (L) 30 x 400g 1 doos

Sku: L1-2125-1-2

outofstock

Origin: Viet Nam

Beschrijving:

SKU_L1-2125 A6-1
DOUBLE PANDA Rice Noodle Banh Pho 5mm (L) 30 x 400g 1 box
DOUBLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn 5mm (L) 30 x 400g 1 thung
DOUBLE PANDA Rijststick 400g 5mm (L) 30 x 400g 1 doos

44.10

Uitverkocht