MAGGI Soya Sauce (Red cap) 700 ml

Sku: L1-3503 F3-02

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU_3503 F3-02
MAGGI Soya Sauce (Red cap) Thick 700 ml
MAGGI Nước Tương Đậm Đặc (Nắp đỏ) 700 ml
MAGGI Sojasaus (rode dop) 700 ml

5.55