Roasted Yaki Nori Seaweed 10 sheets 22g/ Mieng Rong Bien Cuon Sushi

Sku: L1-2935 E7-2

instock

Origin: Korea

Description:

SKU_L1-2935 E7-2

Roasted Yaki Nori Seaweed 10 sheets 22g/ Mieng Rong Bien Cuon Sushi

Miếng Rong Biển Cuốn Sushi 10 miếng 22g

Geroosterd Yaki Nori Zeewier 10 vellen 22 g/ Mieng Rong Bien Cuon Sushi

2.69