SUNLEE Brown Rice Paper Square / Banh Trang Gao Huyet Rong Vuong 22cm 340g

Sku: SL-24433 E8-2

instock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_ SL-24433 E8-2

SUNLEE Brown Rice Paper Square / Banh Trang Gao Huyet Rong Vuong 22cm 340g

SUNLEE Bánh Tráng Gạo Huyết Rồng Vuông 22cm 340g

SUNLEE Rijstpapiercake met Drakenbloed Vierkant / Banh Trang Gao Huyet Rong Vuong 22cm 340g


3.58