Bắp Non 410g

Mã:SL-12251 B2-5

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_SL-12251 B2-5

SL Baby Corn Cut Eo/ Bap Non 410g

Bắp Non 410g

Babymaïs / Bap Non 410g

 

1.99