Chả Giò Chay 5 Cái 200g

Mã:VGN-1110 2D*

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_VGN-1110
Vegetarian Loempia 5 pcs 200g / Cha Gio Chay
Chả Giò Chay 5 Cái 200g
Vegetarische Loempia 5 stuks 200g / Cha Gio Chay

14.50