COCK Tương Ngọt Chấm Gà 4.5L

Mã:L1 - 4401-1

instock

Nguồn :Thailand

Mô tả:

SKU_ L1 – 4401
COCK Sweet Chili Sauce For Chicken 4.5L
COCK Sốt tương ớt ngọt chấm gà 4.5L
COCK Zoete Chilisaus Voor Kip 4.5L

19.99