DOUBLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn (L) 400g 5mm

Mã:L1-2125 A2-2

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-2125 A2-2
DOUBLE PANDA Rice Noodle Banh Pho (L) 400g 5mm
DOUBLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn (L) 400g 5mm
DOUBLE PANDA Rijststick 400g (L) 400g 5mm

2.45