Kim Bôi Măng Chua Thái Sẵn 300g

Mã:M1-24008 E4-1

instock

Nguồn :

Mô tả:

SKU_4620

 

KIM BOI Sour Bamboo Slice 300g

Kim Bôi Măng Chua Thái Sẵn 300g

 

2.45