M1 – KIM BOI Sour Bamboo Slice 300g

Sku: M1-24008 E4-1

instock

Origin:

Description:

SKU_4620

 

KIM BOI Sour Bamboo Slice 300g

Kim Bôi Măng Chua Thái Sẵn 300g

 

 

2.45