L1 – CUNG DINH KOOL Mì Trộn Sườn Nướng Hàn Quốc 105g

Mã:L1-1952 C2

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_L1-1952 C9-2

L1 – CUNG DINH KOOL Korean BBQ Mix Noodle 105g / Mi Tron Suon Nuong Han Quoc

L1 – CUNG DINH KOOL Mì Trộn Sườn Nướng Hàn Quốc 105g

L1 – CUNG DINH KOOL Koreaanse BBQ Mix-noedel 105g / Mi Tron Suon Nuong Han Quoc

2.89